Denetim Kurulu

Denetim Kurulu Asıl Üyeleri

  • Hafize BİLGENOĞLU
  • Zeynep Banu Akman BEZEK
  • Zümrüt DİLEKOĞLU

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

  • Necla AKBULUT
  • Nesime İSTANBULLU 
  • Münire ASLAN