Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri

Selma YAĞCI
Başkan

Dırahşan BULUT
Başkan Yardımcısı

Ferda ER
Genel Sekreter

H. Zehra SOLMAZER
Sayman

Ahmet YEŞİL
Tuba KAYA
Nuran KURTULUŞ

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

  • Faik BURAKGAZİ
  • Alpay ANTMEN 
  • Fazıl TÜTÜNER
  • M. Kübra KIRBIYIK
  • Şebnem HOCAOĞLU
  • Selami GEDİK
  • Nihat TANER